Baelz Buhar - Su Ejektörü


  • Baelz Buhar-Su Ejektörü, dört farklı buhar ekipmanını tek bir vanada sunmaktadır: Tüketici alanında sirkülasyon hacmini gerçek ısı ihtiyacına göre ayarlar, sıcaklığı düzenler ve fark basınçtaki dalgalanmaları telafi eder.
  • Plakalı eşanjör ısıtma sisteminde kullanılan ekipmanlara (Plakalı eşanjör, basınç düşürücü, oransal vana ve kondenstop) kıyasla tek bir Buhar-Su Ejektörü ile ısıtma kolayca sağlanır.
  • Buhar ile suyun doğrudan karıştırılarak, suyun hızlı ısıtıldığı proseslerde Baelz -585- kullanılır.
  • Suyun doğrudan ısıtılması, sıcak suyun depolanmasına gerek duyulmadan kullanıldığı veya sürekli prosesler için uygundur.
  • Baelz -585- ile %100 kapasiteyle sorunsuz çalışarak daha hızlı ve kaliteli üretim gerçekleşir.
  • Isıtma süresini kısaltır.        ÖRNEK UYGULAMALAR