Nemlendirme Sistemi (Desuperheater Teknolojisi)


Tütün, kağıt, tekstil vb. neme ihtiyaç duyulan sektörlerde klasik ısı ve nem kontrol sisteminin kurulu olduğu nemlendirme hattında 
ürüne kızgın buhar verilmesinden dolayı ürünün ısısı artar, ancak nem kapasitesi optimum düzeye ulaşmaz.

Tasarladığımız Nemlendirme Sisteminde kullandığımız Baelz -591- ile kızgın buhar, ıslak buhara dönüştürülerek aynı sıcaklık değerlerinde daha yüksek nemlendirme gerçekleştirilir. 

Nemlendirme prosesinde Baelz -591- (Desuperheater) ile klasik sisteme kıyasla, ürün daha yüksek nem absorbe ederken sıcaklık değeri yükselmeden daha kalıcı bir nemlendirme elde edilir.