Gıda Sektörü

                       STANDART SİSTEM                                                                           TERMOKOMPRESÖRLÜ SİSTEM

                       

Gıda maddelerinde fazla suyun uzaklaştırılması ve sterilizasyon işlemi için genellikle en kolay 
yöntem buhar kullanılarak ısıl işlem yapılmasıdır. Bu nedenle buhar gıda endüstrisinde çok kullanılan bir enerji kaynağıdır.
 

Gıda sektöründe kondenstopsuz kapalı buhar çevrim ünitesi;

  • Gıda prosesinde, fazla suyun tamamını, içindeki proteinleri ve içerdiği yararlı ögeleri yok etmeden, uygun ısıda ve basınçta buharlaştırır.
  • Buhar tüketimini azaltır ve optimum ürün kalitesi sağlar.
  • Eşanjörlerde kilitlenme ve koç darbesini önler.
  • Eşanjör kullanım ömrünü uzatır.
  • Hızlı kondens tahliyesi yaparak verimli ısıtma sağlar.
  • Isıtma süresi geleneksel siteme göre kısadır.
  • Daha az enerji tüketimi vardır.
  • Sıcaklık kontrolünü çok hassas bir biçimde gerçekleştirmek mümkündür
  • Yüksek kalitede, doğru basınç ve doğru sıcaklıkta buhar kullanılmasını sağlar.