Kızgın Buhardan Doymuş Buhar Üretme Sistemi- Desuperheater


Kızgın buhardan doymuş buhar üretme sistemidir. Endüstride sıklıkla doymuş buhara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun en iyi örnekleri kimya sanayi, tekstil, ahşap ve kağıt endüstrisidir.

Geleneksel basınç düşürme ve koşullandırma istasyonlarında, önce basınç düşürücüden geçen buhar daha sonra desuperheatera girmektedir.

BAELZ'in geliştirdiği bu ürün ile eşzamanlı olarak buhar basıncını düşürür ve soğutma için kızgın buharın içine suyu doğrudan enjekte eder. Prosesle ilgili yük dalgalanmalarına hızlı adaptasyon sağlar.

BAELZ Desuperheater, standart doymuş buhar üreticilerine kıyasla şu avantajlara sahiptir:

  • Doymuş buharı aşırı ısınmadan optimum noktada elde eder.
  • Doğru su enjeksiyon vanası seçilmiş olması koşuluyla (özel analiz programları sayesinde),% 2 ila % 100 yük aralığı dahilinde, yüksek hassasiyetle basınç ve sıcaklık kontrolü sağlar.
  • Enjekte edilen suyu çok küçük zerreler haline getirerek pulvarize bir şekilde buhar içerisinde homojen olarak dağılmasını sağlar.
  • Tek bir cihazla basınç düşümü ve sıcaklık koşullandırmasını sağlar.
  • Su taşıma riski yoktur.
  • Koç darbesini elimine eder.

Maksimum yük


Ana buhar, nozulda 665 m / s'lik bir hızda geçer, buharın su damlacıklarıyla karışması için yaklaşık 300 m / s  hızda difüzörde genişler. 

Nozulda, soğutma suyu 0,75 mm çaplı damlalar halinde püskürtülür. Buhar damlalarını 0.04 mm'ye düşürür, bu da 0.75 mm'lik bir düşüşün 0.04 mm'lik 6.592 damlacıklara ayrıldığı anlamına gelir. Böylece, buharlaşma için değişim yüzeyi yüzde 19 oranında arttırılır.

Minimum yük

İşlem benzerdir. Buhar 665 m / s'lik bir hızda neredeyse kapalı nozuldan geçer. Bu yük için püskürtücüler 1.3 mm'lik damlalar halinde su püskürtür ve buhar 1.3 mm'lik damlaları 0.22 mm'lik 206 damlacığa çevirirek suyu pulvarize hale getirir. Böylece daha verimli buharlaşma sağlanır.

                 

Baelz 591 ile yaklaşık 102/103 ° C doymuş buhar oluşturulmaktadır.
Kimyasal dozaj  % 20'ye kadar azaltılmaktadır.