Kondenstopsuz Kapalı Buhar Çevrim Sistemi


Metantech'in tasarladığı ve Baelz -590- ile geliştirdiği Kondenstopsuz Kapalı Buhar Çevrim Sisteminin buhar kullanılan tüm sektörlere kazandırdıkları;

     ✓ Kondenstop maliyetleri ortadan kaldırır.
     ✓ 
En az %20 buhar tasarrufu sağlar.
     ✓ 
Atık flaş buharı sisteme geri kazandırarak salınımı ortadan kaldırır.
     ✓ 
Kazanla sistem arasında en fazla 1,5 °C ısı farkı oluşur.
     ✓ 
Besleme suyu miktarı ve kazan kimyasal kullanımı %80 azaltır.

Çalışma Prensibi



 • İstenilen bölgeye istenilen basınç ve sıcaklıkta buhar gönderir.
 • Her bölgeye gönderilen buhar basıncından 0,3 bar eksiğiyle çevrime sokulur.
 • Seperatörlerde toplanan kızgın su, kızgın su pompası vasıtasıyla kazana gönderilir.
 • Üretim prosesinde üretimi gerçekleştiren makine üzerindeki gerek silindir gerek tava yüzeylerindeki ısıl değerler her noktada eşit hale getirilir.






Kondenstoplu Standart Sistem




En verimli halde dahi %8 kayıp oluşturur.
Kızgın suyun süpürülmesi sırasında %5-9 arası kayıp olur.
Kondenstoplu sistemlerde %12-25 civarında bir atık enerji oluşturur.








Kondenstopsuz Kapalı Buhar Çevrim Sistemi

Tek makinada farklı basınç ve sıcaklık değerleriyle çalıştırmak mümkündür.
Buhar kazanında yüksek verim elde edilir.
Kazanda ısıl şoklar oluşmaz.
Pompada kavitasyon ve aşınmaya bağlı fazla enerji tüketimi sorunları oluşmaz.
Düşük basınçlı buharı sistemde tekrardan kullanır.
Buhar kullanılan noktalarda optimum basıncı düzenleyerek kazandaki enerjinin sistemin ihtiyacından fazla üretilmesini engeller.


Özellikler

Kondenstoplu Sistem




 • Buharın kullanıldığı ünitelerde bölgesel ısı farkı oluşturur.
 • Ek besi suyunu işletme basıncında doyma sıcaklığına ulaştırmak için de yeniden enerji harcanmak zorunda kalır.
 • Yıllık ortalama 10.000 LT kondenstop maliyeti vardır.
 • Bölgesel ısı farkından dolayı üretimde fire oranı yüksektir.
  Kondenstopsuz Kapalı Buhar Çevrimi

 • En az %20 buhar tasarrufu sağlar.
 • kazanla sistem arasında en fazla 1.5 derece ısı farkı vardır.
 • Kondenstop maliyetlerini ortadan kaldırır.
 • Sistem ve enerji verimliliği optimizasyonu sağlar.
 • Düşük basınçlarda çalışabilme imkanı sağlar.
 • Besi suyu miktarını %80 azaltır.
 • Kazan kimyasal kullanımını %80 azaltır.